RADA NAUKOWA PROJEKTU

RADA NAUKOWA PROJEKTU to zespół ludzi, który opiniuje i doradza kierunek działań. Przewodnicząca rady jest autorka projektu dr Katarzyna Bocheńska-Włostowska. Poszczególni członkowie zaś reprezentują różne środowiska naukowe i akademickie, ale także środowiska trenerskie, grupe nauczycieli praktyków czy pedagogów.