Partnerzy

Od 1992 roku w ramach projektu Otwartej Akademii Umiejętności zrealizowano wiele pomysłów, programów, podjęto się różnych inicjatyw. Bez partnerów wspierających w realizacji tego projektu, niezmiernie rozległego i wielowątkowego nie można by było urzeczywistnić wielu pomysłów. Dlatego mamy szczególny rodzaj wdzięczności dla naszych organizacji i ludzi, którzy nas wspierali. Na liście naszych genius loci znaleźli się między innymi: