Partnerzy

Od 1992 roku w ramach projektu Otwartej Akademii Umiejętności zrealizowano wiele pomysłow, programów, podjęto sie różnych inicjatyw. Bez partnerów wspierających w realizacji tego projektu, niezmiernie rozległego i wielowatkowego nie można by było urzeczywistnić wielu pomysłow. Dlatego mamy szczególny rpdzaj wdzieczności dla naszych organizacji i ludzi, którzy nas wspierali. Naliście naszych genius loci znależli sie między innymi: