Programy

NAJNOWSZE PROJEKTY realizowane od 2017 roku. Realizujemy je czasami z różnymi podmiotami na podstawie umów czasowych. Autorstwo projektów i ich sposób realizacji zawsze leży po stronie OAU. Te projekty nigdy nie przechodzą na własność  podmiotów i partnerów. Po ustaniu umowy czasowej, podmioty nie mogą korzystać z idei tych projektów i  na ich bazie tworzy swoich wersji.

projekt ART-THERAPY CENTER to projekt zrodzony z potrzeby. Zamysł tego programu realizowano dla między innymi dzieci i seniorów.

Akademickie Centrum Innowacji powstało w marcu 2018 roku.

Od 1992 roku powstało ponad 15 różnych projektów edukacyjnych. Realizowane one były z wieloma partnerami. W gronie podmiotów wspierających lub umożliwiających realizowanie naszych programów uczestniczyły: wydawnictwa, szkoły wyższe, szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne, fundacje, stowarzyszenia, podmioty gospodarcze.

Generator jest projektem kształtującym kompetencje medialne i kompetencje edukacji na odległość. Projekt powstał w 2017 roku. Był aplikowany w tym czasie w kilku miejscach. Od 2021 roku jest projektem samodzielnym realizowanym. przez OAU.