Programy

NAJNOWSZE PROJEKTY REALIZOWANE NA RZECZ PEDAGOGIUM.

 

 

Od 1992 roku powstało ponad 15 różnych projektów edukacyjnych. Realizowane one były z wieloma partnerami. W gronie podmiotów wspierających lub umożliwiających realizowanie naszych programów uczestniczyły: wydawnictwa, szkoły wyższe, szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne, fundacje, stowarzyszenia, podmioty gospodarcze.