Autor projektu

Pomysłodawcą i twórcą programu edukacyjnego Otwartej Akademii Umiejętności jest

dr Katarzyna Bocheńska-Włostowska. Między innymi:

 • Autorka bardzo wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych, recenzji, na temat uczenia, komunikacji społecznej, dziennikarstwa, itd.
 • Konsultant metodyczny za lata 2003-2007 Wydawnictw Szkolnych i  Pedagogicznych.
 • Nauczyciel dyplomowany,
 • Metodyk,
 • Członek Zespołu Dydaktyki Ogólnej pod opieką KNP PAN,
 • Recenzent MEN,
 • Recenzent PITWIN,
 • Opracowała między innymi  autorski projekt ramowych planów i programów studiów dziennych i zaocznych dla specjalności pedagogika społeczna z komunikacją interpersonalną. Specjalizacje: pedagogika społeczna i penitencjarna, pedagogika rodzinno – opiekuńcza i hospicyjna, doradztwo personalno – zawodowe z public relations.(Recenzja prof. dr hab. Janusz Gnitecki UAM).
 • promotor ponad 170 prac dyplomowych licencjackich i magisterskich z zakresu między innymi pedagogiki,
 • wykładowca akademicki od ponad 25 lat
 • Autorka programu edukacyjnego Otwarta Akademia Umiejętności akredytowanego przez uczelnie i  wydawnictwa.
 • Twórczyni Centrum Dziennikarskiego WSUS i jego red. naczelna oraz założycielka Centrum Nowych Mediów i Nauczania na Odległość.
 • Specjalizuje się w komunikacji społecznej w różnych aspektach, e-learningu, komunikacji z udziałem mediów, dydaktyce,
 • Tworzy programy szkoleniowe, materiały dydaktyczne, między innymi multimedialne.
 • Za swoją pracę dydaktyczną i jasność przekazu wielokrotnie doceniania przez studentów i pracodawców.
 • Pracowała dla TVP program 2 jako konsultant ds. wstąpień medialnych.
 • Autorka  książek traktujących o komunikowaniu i retoryce, które nominowane były do nagrody „tytuł roku”
 • Opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Komunikacji Społecznej UW MSC ( 2011-2017)
 • Coach, trener,
 • Dyrektor naukowy Fundacji Nowoczesne Mazowsze
 • Prorektor ds. Dydaktycznych UW MSC (2013-2017)
 • Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych UW MSC (2013-2017)
 • Zastępca red. naczelnego Zeszytów Naukowych UW MSC (2013-2017)
 • Dyrektor Centrum Kształcenia na Odległość GENERATOR ( od 2018)
 • Przewodnicząca Rady Naukowej Fundacji A.R.T. ( 2018-2021)
 • Członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego ( od stycznia 2018 do grudnia 2021)
 • Członek Komisji ds kształcenia Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Prorektor PEDAGOGIUM 0d 2018 do 2019
 • Rektor PEDAGOGIUM od 2019-2021
 • Autorka Akademickiego Centrum Innowacji Dydaktyki i Kształcenia Kadr – projekt realizowany z różnymi podmiotami( od 2018)
 • Autorka Społeczno-Artystycznej Akademii Dzieci i Młodzieży- projekt od 2018
 • Autorka Centrum ARTTERAPII – realizowany z Fundacją Maestra i innymi podmiotami ( od 2018)
 • Członek Zespołu Edukacji Medialnej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk (od 2019)
 • Członek Zespołu Zespołu Jakości Kształcenia Nauczycieli przy KRASP
 • Członek Zespołu ds. Kształcenia Nauczycieli przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Autorka radiowej opowieści „Modliszka”(2022)
 • Autorka radiowej powieści „Znak panna”(2021)
 • Zbiór opowiadań „Na planecie Wenus” (2022) – emisja na antenie Radia Motyw
 • Autorka bajek dla dzieci  między innymi: „Marzenia czarnej owieczki”, „Waldemar i reszta”, „Gwiazdka”, „Amanda”, „Opowieści Makrauchenii” „Pani Żółte Kaloszki”.
 • Autorka projektu realizowanego w szkołach „Poznaj siebie”(2018)
 • Autorka i realizator projektu SZKOŁA BEZ HEJTU,(2019 do chwili obecnej)
 • Felietonistka – od 1992 roku
 • Autorka projektu GEC – kształcącego z obszaru grafiki, twórczego pisania i edytorstwa.
 • Redaktor naczelny i twórca Radia Motyw- niekomercyjnej stacji radiowej od 2020 r.
 • Autorka projektu MARKAT- marka autorska- biżuteria, przedmioty dekoracyjne
 • Autorka klocków trenerskich – powstały w ramach projektu Akademia Kompetencji Komunikacyjnych
 • Autorka kart dydaktycznych wykorzystywanych w kształceniu nauczycieli i wykładowców
 • Autorka kart emocji i relacji do pracy z dziećmi
 • Z-ca red. naczelnego REMEDIUM od 2023 roku
 • Coach edukacyjny
 • Tutor
 • Autorka podcastów  – Katarzyna Bocheńska -Włostowska https://open.spotify.com/show/3LHW4pxACOSFGCsQj4bwpq?si=2d334c2ea24746cb
 • Autorka cyklu podcastów https://open.spotify.com/show/5xlsedaIpQ3jNyJsmsqaCg?si=c86b1ec051bf4b81