Panel szkoleniowy

W ramach projektu Otwartej Akademii Umiejętności powstaje szereg bardzo autorskich form szkoleniowych. Specjalizujemy się w kompetencjach miękkich, mediach, dziennikarstwie, zarządzaniu zespołem, dydaktyce.

Specjalizujemy się w szkoleniach dla różnych grup wiekowych oraz realizujemy je stacjonarnie i na odległość.

Jesienią 2017 roku wystartował program kierowany dla nauczycieli i absolwentów uczelni wyższych MOLEKUŁY EDUKACJI. ©®Wpisane sa w niego zajęcia online oraz badania naukowe.