Radio Motyw www.radio-motyw.eu powstało 11 kwietnia 2020 roku. Twórcą jego profilu jest dr Katarzyna Bocheńska-Włostowska.