O nas

OTWARTA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

Początki idei tego programu sięgają 1992 roku. Zainicjowany został w szkołach Konina, a potem rozlał się na całą Polskę. Realizowany był między innymi: w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Olsztynie, Wałbrzychu, Katowicach, Białymstoku,Międzychodzie, Bydgoszczy, i wielu innych miejscach. Od początków swego istnienia do 2017 roku różnymi inicjatywami programu zostało objętych ponad 16,5 tys. beneficjentów.

  • Jest programem edukacyjnym, w ramach którego tworzone są różne inicjatywy,
  • W ramach Otwartej Akademii Umiejętności powstał dział poświęcony badaniom społecznym,
  • Realizowane są programy tematyczne,
  • Program ten nie ma ograniczeń co do wieku i statusu społecznego intersariuszy,
  • W ramach OAU powstawały programy trenerskie, publikacje, odbywały się konferencje, szkolenia, warsztaty,
  • Program był akredytowany przez wyższe uczelnie, wydawnictwa, organizacje i firmy,
  • W programach OAU znalazło się miejsce na nowe technologie i ich miejsce w procesie samokształcenia i nauczania,
  • W ramach tego programu powstały autorskie programy modułów akademickich z powodzeniem realizowane w Poznaniu i Warszawie, np. agent medialny, zarządzanie wiedzą z udziałem nowych technologii, psychopedagogika działań twórczych, kreatywne media,
  • Dzięki otwartości różnych uczelni na nowatorskie podejście do dydaktyki udało się też zrealizować programy wspomagające studentów; Mentoring-Coaching-Tutoring, „Loża”, Centrum Dziennikarskie WSUS, i inne,
  • OAU stawia sobie też za cel popularyzowanie wiedzy, stąd projekty wydawnicze i publicystyczne w jej zasobach działań,