OTWARTA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
WIEDZA, PRAKTYKA, NOWE IDEE
   Home

STAWIAMY NA AKTYWNOŚĆ

 

 

Pomysłodawcą i twórcą programu edukacyjnego Otwartej Akademii Umiejętności jest
 • Autorka bardzo wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych, recenzji, na temat uczenia, komunikacji społecznej, dziennikarstwa, itd.
 • konsultant metodyczny za lata 2003-2007 Wydawnictw Szkolnych i  Pedagogicznych.
 • Nauczyciel dyplomowany,
 • Metodyk,
 • Członek Zespołu Dydaktyki Ogólnej pod opieką KNP PAN,
 • Recenzent MEN,
 • Recenzent PITWIN,
 • Opracowała między innymi  autorski projekt ramowych planów i programów studiów dziennych i zaocznych dla specjalności pedagogika społeczna z komunikacją interpersonalną. Specjalizacje: pedagogika społeczna i penitencjarna, pedagogika rodzinno - opiekuńcza i hospicyjna, doradztwo personalno - zawodowe z public relations.(Recenzja prof. dr hab. Janusz Gnitecki UAM).
 • promotor ponad 150 prac dyplomowych licencjackich i magisterskich z zakresu między innymi pedagogiki,
 • wykładowca akademicki od 15 lat
 • Autorka programu edukacyjnego Otwarta Akademia Umiejętności akredytowanego przez uczelnie i  wydawnictwa.
 • Twórczyni Centrum Dziennikarskiego WSUS i jego red. naczelna oraz założycielka Centrum Nowych Mediów i Nauczania na Odległość.
 • Specjalizuje się w komunikacji społecznej w różnych aspektach, e-learningu, komunikacji z udziałem mediów, dydaktyce, 
 • Tworzy programy szkoleniowe, materiały dydaktyczne, między innymi multimedialne.
 • Za swoją pracę dydaktyczną i jasność przekazu wielokrotnie doceniania przez studentów i pracodawców.
 • Pracowała dla TVP program 2 jako konsultant ds. wstąpień medialnych.
 • Autorka  książek traktujących o komunikowaniu i retoryce, które nominowane były do nagrody "tytuł roku"
 • Opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Komunikacji Społecznej UW MSC
 • Coach, trener,
 • Dyrektor naukowy Fundacji Nowoczesne Mazowsze
 • Prorektor ds. Dydaktycznych UW MSC
 • Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych UW MSC
 • Redaktor naczelny Zeszytów Naukowych UW MSC

 • Przewodnicząca Rady Naukowej Fundacji A.R.T.

OTWARTA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
 • Jest programem edukacyjnym, w ramach którego tworzone są różne inicjatywy, przeprowadzane badania, realizowane programy tematyczne,
 • Początki tej idei sięgają 1992 roku
Wspierane przez Hosting o12.pl