BIBLIOTECZKA

W ramach programu i działań Otwartej Akademii Umiejętności zrodził się pomysł, ale i konieczność udostępniania nie których materiałów powstałych w ramach poszczególnych pracowni.

Podzieliliśmy je na publikacje naukowe i popularnonaukowe oraz na materiały dydaktyczne, stanowiące scenariusze np. zajęć czy rozwiązań dydaktycznych. Zasoby tu prezentowane są udostępnione na zasadzie licencji. Oczekujemy tylko, że przy ich wykorzystaniu osoby z nich korzystające wskazywać będą źródło pochodzenia i autora materiału.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

1. GENERATOR 1/2018  Zarządzanie wiedzą z wykorzystaniem myślenia symbolicznego i kodów QR